fredag 9 september 2016

Råd till anhöriga

På DBK Sverige har vi många års erfarenhet av att arbeta båda med sexberoende personer och anhöriga (vi är Sveriges äldsta verksamhet för behandling och terapi för sexberoende och anhörigtrauma). Vi är specifikt utbildade för att arbeta med anhörigtrauma och sexberoende i USA och medlemmar i ESAT (European Sex Addiction Therapists) – en intresseorganisation för terapeuter som värnar om etik och professionalism.

Nedan artikel skrevs redan 2014, och har uppdaterats med del 2 nu!
  
Ingen förväntar sig att en dag upptäcka en partners hemliga, dolda beroende. Medan alkoholberoende är svårt att dölja kan sexberoende finnas i flera år men i hemlighet. Alla typer av sexberoende- inklusive porrberoende - är särskilt smärtsamma eftersom det finns en inneboende svek, till skillnad från alkoholism eller drogberoende. Den känslomässiga och kanske fysiska otroheten som följer med sexberoende krossar känslan av ömsesidigt förtroende och skapar denna känsla av svek. När det är fråga om sexberoende är det oftast just detta svek mot förtroendet i relationen, som har sin grund i konsekvent ljugande snarare än någon specifik sexuell handling som orsakar den djupaste smärta för en förrådd make eller partner. Det trauma som upplevs av den som tvingas leva med en sexberoendes hemligheter och lögner är oftast betydande. Den plötsliga insikten om att en intim partner har levt ett dubbel liv fyllt med sexuell otrohet kan få den sexberoendes partner att ifrågasätta bokstavligen allt som hänger ihop med relationen, oavsett om sveket har varit fysiskt (genom t ex otrohetsaffärer, prostituerade, massage, anonym sex, etc.) eller sker via nätet (porr, sex via webbkameror, sociala medier, dejtingsidor eller via apps, etc. ).

Ibland börjar den som är utsatt för otrohet tvivla på sina egna beteenden och upplever skuld, skam, ånger, självtvivel, med mera. Med andra ord vänder den svikna partnern ibland det som avslöjats mot sig själv, börjar klandra sig själva och tror att de är källan till problemet. De tänker: "Om jag bara hade varit (trevligare, sexigare, rikare, smalare, smartare, mer stödjande, etc.) skulle inte detta ha hänt ." De kan också upptäcka att de börjar känna känslor och farhågor som de tidigare skjutit åt sidan, utan istället valt att tro på de lögner de blev tillsagda. När detta inträffar undrar de varför de valt att ignorera sina egna skyddande instinkter och börjar ifrågasätta sitt eget omdöme. Ofta oroar sig den utsatta partnern för att de aldrig kommer att kunna återfå det förtroende de behöver för att vara i sin nuvarande relation, eller i ett nytt förhållande.

 Partnern till en sexberoende lämnas alltså utan färdplan. Äktenskapet eller partnerskapet och år av samverkan ifrågasätts. Tvivel, rädslor och osäkerhet översvämmar sinnet. Hur länge har det pågått? Vad gjorde jag för fel? Kan vårt äktenskap räddas? Kommer det alltid att vara så här? Sexberoende är inte bara farligt för den som är beroende, utan för hans eller hennes partner också. I processen att ”hantera” en nära anhörigs sexberoende uppvisar många symptom på posttraumatiskt stress. Båda parter behöver hjälp att hantera - och förhoppningsvis återhämta sig från - beroendet och dess effekter.

Sorg är normalt och hälsosamt

Att upptäcka en partners sexberoende ger en djup känslomässig smäll. Sinnet plågas av stress och ångest, av tvivel och ifrågasättande och hjärtat är överväldigad av smärta och rädsla. Medan vissa kan reagera med ilska, kan andra stelna till känslomässigt och låsa sig – kapsla in smärtan. Det finns inget allmängiltigt svar för de som befinner sig i en situation där det man trodde var sant visar sig vara lögner.

Det första man måste förstå är att känslorna - vad de än kan vara – är giltiga. Oavsett hur partnern eller maken kan försöka tona ner problemet eller ogiltigförklara den traumatiserades oro, behöver man tillåta sig själv att känna sina känslor. Sexberoende innebär ett svek på en djup nivå, oavsett om man haft samlag med en verklig person eller inte. För att hantera det som hänt kommer man att bli hjälpt av att tillåta sig själv att sörja.

Om hemmet inte är en trygg plats att hantera sorgen och känslorna, behöver man träffa en pålitlig vän eller professionell terapeut. Försök inte att gå igenom det här ensam, trots alla tabun kring sexberoende och de rädslor du kan ha om att föra upp det som hänt (och det som händer) i ljuset. Om du inte känner dig bekväm med att inviga betrodda familjemedlemmar eller vänner i din kamp, sök vägledning av en professionell terapeut hos oss på DBK.

Skydda dig själv

Att upptäcka och konfronteras med en partners sexberoende och de utageranden som hänger ihop med detta är smärtsamt och mycket stressande. Man känner sig lurad, rädd, arg, osäker, ängslig och kanske med känslorna på ytan eller känslomässigt avstängd. Du behöver ta hand om dig. Det är viktigt att du finner utlopp för stress och smärta. Hitta eller gå till platser där du känner dig trygg. Umgås med människor som bejakar och stödjer dig.

Att värna om sig själv innebär också att man inte kan vara polis. Det är inte din uppgift som partner, samtidigt som det tyvärr är många svikna personer som går till den graden av besatthet för att försöka övervaka och hantera den sexberoende. Gör inte det. En sexberoende kan antingen välja att få hjälp att sluta eller inte. Du kan inte vara den förälder som tittar över axeln varje gång han loggar in på Internet eller går in i ett annat rum och stänger dörren. Beroendet måste hanteras och förtroende måste byggas på nytt, men ingen relation kan utvecklas genom spioneri, misstänksamhet eller försök att styra.

Det är klokt för partners till sexberoende personer att söka personlig vägledning och stöd oavsett om den sexberoende samtycker eller inte. Oavsett om personen erkänner det eller inte är förekomsten av ett beroende i hemmet en smitta som påverkar alla i sin väg. Att söka upp professionell hjälp kan göra att man förstår hur man bättre kan samverka med den sexberoende, hur man kan tänka kring beroendet, hur man sätter hälsosamma gränser och hur man kan hantera situationen på det känslomässiga planen. Ett råd i detta sammanhang: se till att du vänder dig till en verksamhet eller enskild person som har specialistkompetens att arbeta specifikt med de problem som finns i anhörigtrauma. Bra riktmärken är om de är medlem i ESAT (European Sex Addiction Therapists), som är en intresseorganisation för professionella terapeuter som arbetar just med sexberoende och anhörigtrauma.

Många anhöriga ”grillar” den sexberoende för att få information om sina eskapader eller för att få tillgång till konton för att kunna se omfattningen av pornografi konsumtionen, t ex. De ser detta som ett sätt att få allt uppe på bordet så att förtroendet kan återupprättas. Den sexberoende som är beredd att tillfriskna bör också vara beredda på att svara på alla frågor som den anhöriga ställer. Frågan blir – ska den anhöriga själv få bestämma hur mycket man verkligen behöver veta? Många anhöriga slår alltför mycket på sig själva eller utsätter sig för alltför mycket hjärtesorg genom att desperat söka all information. Om din make har åtagit sig att tillfriskna och att arbeta mot att reparera er relation, kanske du inte behöver veta alla smutsiga detaljer i beroendet? Kanske detaljerna skapar bilder i ditt huvud som i framtiden kommer att påverka din förmåga att vara intim?

Om det finns en fras som anhöriga till en sexberoende ständigt behöver gå igenom i huvudet är det: "Det här handlar inte om mig."

Beroende är inte personligt och det är inte en produkt av dina eventuella brister. Det är slaveri. Sexberoende personer förslavas i relation till något utanför deras kontroll. Och många agerar inte heller ut sitt sexberoende med glädje eller njutning, de kommer alltid till en punkt där de hatar allt som har med sin sjukdom att göra. Men tvånget gör att de inte ser sin förmåga att säga nej.  Detta är de dåliga nyheterna. De goda nyheterna är att det går att tillfriskna. Man kan välja att ta sexberoendet på allvar och gå in för att hitta ett nytt sätt att leva. Ingen sexberoende är dömd att leva ut sina dagar i den hemliga, dolda världen. Alla kan tillfriskna. Effekterna av sjukdomen kan påverka din personlighet och oavsett hur arg du känner dig, försök att komma ihåg detta.

Frigör dig från Sjukdomen

Ditt känsloliv kommer att försöka säga dig att detta på något sätt är ditt fel. Du kan börja ifrågasätta din egen attraktionskraft, din sexualitet och din förmåga till självuppskattning. Du kommer att undra hur din partner eller make kan älska dig så lite att han eller hon kan förråda dig. Stopp.
Sexberoende är en sjukdom, ungefär som cancer eller diabetes. Även om det inte är helt fri från personligt ansvar är sexberoende inte ett val man gör. En sexberoende person agerar inte ut som ett sätt att straffa eller försöker skada sin partner. Du måste se sjukdomen för vad det är - en sjukdom som ”konsumerar” din partner, inte känslomässigt våld mot dig.
Din partner kan försöka få detta att handla om dig, dina personliga misslyckanden eller misstag som du gjort i relationen. Men det är vanföreställningar och försvar som förnekelse som pratar då. En beroende person som fortfarande i förnekelse är ovillig att erkänna sjukdomens verkliga natur eller ta ansvar för sin del i det. Det handlar inte om dig. Det finns inget du kunde ha gjort annorlunda.

Skaffa hjälp

Ingen går in i äktenskap eller partnerskap med en bruksanvisning som beskriver hur man gör för att hantera saker som psykisk sjukdom, otrohet eller beroende. Du kan inte förväntas veta exakt vad du ska göra.
Många relationer där en eller båda parter är beroende innebär brist på hälsosamma gränser. För dem som kanske har bott många år i cykler av manipulation och beroende kommer det att vara svårt att veta var man ska börja dra riktiga, kärleksfulla gränser. Professionell rådgivning av våra terapeuter på DBK eller program som Al –Anon eller S-Anon kan vara avgörande för att hjälpa en anhörig att befria sig och lösgöra sig från beroendet.  DBK ger också utbildning kring olika typer av sexberoende och vad de innebär, för att inte tala om stöd från många människor som "varit där".

Det stigma och skam som sexberoende för med sig hindrar ofta sexberoende personer och deras partners från att skaffa sig hjälp. För att behålla ditt förnuft och ditt äktenskap eller partnerskap behöver du komma förbi tendensen att vara tyst kring problemet. Som en av Anonyma Alkoholisters ordspråk säger, "Vi är bara så sjuka som våra hemligheter ."

Förlåtelse är möjligt

En partners sexberoende är inte en omedelbar dödsdom för äktenskapet eller partnerskapet. Många par har framgångsrikt arbetat med problemen, tagit sig igenom smärtan och uppnått kärleksfulla, hälsosamma, förtroendefulla relationer med varandra. Det samma kan vara sant för dig. Med hjälp av ett DBKs tillfrisknandeprogram och en plan för att fortsätta att ärligt arbeta igenom de problem du ställs inför är det möjligt för ditt äktenskap eller partnerskap att återhämta sig från sexberoendet.

Inga ursäkter eller halvmesyrer

Dock har inte varje historia ett lyckligt slut. Om din partner är i förnekelse eller är ovillig att söka eller ta emot hjälp kan du behöva göra några svåra beslut om din relation.


Var aktsam med en sexberoende partner som påstår att han eller hon fått sitt beroende under kontroll utan hjälp. Sexberoende är en sammanflätning av ogräs under ytan. Att plocka bort de enskilda och synliga bladen är en kortsiktig åtgärd och kommer inte att göra någonting åt de djupa, underliggande rötterna till beroendet. För att göra detta behöver man hjälp av våra professionella behandlare som är specifikt utbildade för att arbeta med sexberoende och som kan tillhandahålla ett pågående program för tillfrisknande. Även deltagande i självhjälpsgrupper som SLAA eller SAA krävs. Acceptera inget mindre, för din egen mentala hälsas skull.  

Del 2 (Denna uppdatering gjord 160906) 

Några anhöriga har hört av sig till mig och undrat över varför detta med förlåtelse är viktigt. En kvinna skrev så här: ”Det finns faktiskt saker människor gör mot varandra som är omöjliga att förlåta – och saker som man absolut inte ska förlåta!”.

Jo, visst är det så! Och förlåtelse är en personlig ställningstagande för var och en. Och för att kunna ta ställning är det viktigt att ha information.

Till exempel att man förblir fastkedjad vid en person som sårat eller sviket. Om man inte förlåter och går vidare påverkas hjärnan och kroppen på djupet. Och min erfarenhet är att det inte går att komma vidare om man inte förlåter, oavsett om man är kvar i sin relation eller inte.  

Vi har alla varit djupt sårad på något sätt - svek från en partner, än vän som kritiserar bakom ryggen, att bli utdömd av någon i bekantskapskretsen, falska anklagelser av en medarbetare, eller orättvis behandling av en chef eller en förälder. Och ju djupare ont det gör desto svårare är det - och desto längre tid tar det - att förlåta. Ibland vill man helt enkelt inte förlåta. Man hyser agg. Förbittring byggs upp i hjärtat. Man kan börja vårdar sveket, och som ett resultat blir man fånge i sin smärta. Detta kan gå så långt att man t.o.m. skadar hjärnan. När det gäller de anhöriga till sexberoende personer som söker hjälp hos oss är det många som fått bestående men av sina partners svek.

Det fungerar så här:

Det är naturligt och normalt att känna smärta när någon skadar oss. Den mänskliga hjärnan är också skapad för att hjälpa oss att överleva när vi känner oss hotade. Det kallas ”fight, flight, eller freeze” respons som genereras i vårt känslomässiga centrum, främst förmedlade av två mandelformade kluster av hjärnceller som kallas amygdala.

Amygdala är kopplingen mellan inkommande information till sinnet och de fysiologiska och beteendemässiga förändringar som kopplas till känslomässiga reaktioner.

När amygdala aktiveras ( på grund av hot) börjar en serie biokemiska processer. Binjurarna - som ligger ovanför njurarna - släpper stresshormonet kortisol i kroppen och hjärnan frigör signalsubstanser. De i sin tur aktiverar den del av nervsystemet som kallas det sympatiska nervsystemet. När detta system är aktiverat blir bland annat vår uppmärksamhet mycket fokuserad på att överleva, vårt matsmältningssystem stannar upp, våra pupiller vidgas, våra salivkörtlar börjar fungera långsammare, vårt blodtryck och hjärtfrekvens ökar, och våra muskler gör sig klara för handling. Vår kropp förbereder sig att slåss, fly eller frysa.

Denna process kommer igång oavsett om det är vid verklig fara - om någon verkligen vill skada oss - eller om vi uppfattar bara att de vill göra det. 

Att inte förlåta kan hålla kroppen och hjärnan i detta tillstånd av hög vaksamhet och leda till följande ohälsosamma resultat:

• Grubbel: man ger näring till och upprepar det som gör ont i sin fantasi. Detta förstärker negativa känslor och bränner händelsen (händelserna) och smärtan ännu djupare in i nervbanorna. När man inte är fokuserade på en uppgift, kommer den inre dialogen att ofta upprepa den smärtsamma situationen (eller situationerna).

• Paranoida fantasier: ”Fight, flight, freeze” mekanismerna är alltså primära försvarssystem som aktiveras för att vi ska överleva svåra situationer. Om hjärnan präglas in i hög vaksamhet påverkar det vår förmåga till kognitivt tänkande. Det viktigaste är ju att överleva. Den överdrivna vaksamheten kan leda till att man börjar uppfatta hot – även i de mest oskyldiga situationer, händelser, och signaler från omgivningen. Man utgår från att de fantasier och ”nojor” man har om partnern som sviket alltid är 100% sant.  
  
• Minnet försämras: när man förblir inriktade på - eller präglas till - att  älta det smärtsamma under en lång tidsperiod (dvs vägrar att förlåta) orsakar kortisol faktiskt atrofi i hjärnan, i synnerhet i minnescentrumet, som kallas hippocampus.

Ordet atrofi kommer från grekiskans atrophia ’brist på näring’. I medicinska sammanhang innebär atrofi förtvining av en cell, vävnad eller ett organ på grund av åldrande eller ett sjukdomstillstånd.

• Förstärkta negativa känslor: långvarig stress och vaksamhet förstärker också amygdalins känslighet och gör att man är ännu mer mottaglig för ytterligare skada och smärta.

• Skadeglädje: Detta koncept beskriver den (mer eller mindre) hemliga glädje vi känner när vi ser dem som sårat oss erfara olycka. Det gör faktiskt att hjärnan producerar nöjessignalsubstansen dopamin. Det känns faktiskt bra att se dåliga saker hända de som vi inte förlåter. Det är motsatsen till att be för sina fiender.

Att inte förlåta håller oss alltså inte bara kedjad till den som sårat, utan det påverkar våra kroppar och våra hjärnor på djupet. Det förändrar vilka vi är på en biologisk nivå.

Så vad kan man göra?

1. Först - erkänn smärtan. När vi delar en smärtsam känsla (inte ältar eller repeterar det) tillsammans med andra förminskas de negativa känslornas intensitet.

2. Skriv en journal. Att bearbeta smärtan genom att skriva ner det kan minska smärtan och hjälpa oss att få bättre perspektiv. Men låt inte journalföring bli ett annat sätt att repetera och förstärka din smärta. Genom journalföring försöka få ett mer andligt perspektiv och läkning.

3. Börja välja att förlåta personen. Lägg märke till ordet "börja". Vissa svek eller överträdelser kan snabbt förlåtas. Andra kan ta lång tid att helt förlåta. Förlåtande är en process. Ju djupare smärtan, desto längre tid tar det. Det är inte så mycket att förlåta och glömma. Snarare att komma ihåg det mindre och mindre, att minska dess påverkan på dig som individ.

4. Dela med dig till andra som har upplevt samma slags smärta som du. Att dela med sig och därigenom att stödja andra som lider kommer att hjälpa dig att bli fri.


Du är på rätt spår när det blir alltmer ointressant att titta bakåt!fredag 2 september 2016


Intresserad av fenomenet Kärleksberoende och de mekanismer som ligger bakom detta?

Gå i så fall in på nedan länk!

                                                 
http://agnesnovak.blogspot.se/


söndag 21 juni 2015

DEL 12: PORR DEN NYA DROGEN

DEL 12: KAN PORR VIA INTERNET LEDA TILL VÅLD?

För några år sedan tittade ett team forskare på de populäraste porrfilmer. De plockade 50 av dessa slumpmässigt och analyserade dem. Av de 304 scenerna i filmerna innehöll 88 % fysiskt våld. Dessutom var det 49 % som innehöll verbala kränkningar.

Det är ingen hemlighet att en del porr är våldsam, men de flesta människor tror att det är något annorlunda än ”vanlig” pornografi - något i utkanten. All porr är inte så, säger dess försvarare. Människor kan välja vad de vill se och om de väljer våldsamma grejer så är det deras val, eller hur?
Det är sant att inte all porr är samma sak, men verkligheten är att majoriteten av även den mest vanliga porr är fylld av kvinnor som fysiskt och/eller verbalt misshandlas eller kränks - och att titta på detta betalar betraktaren ett pris för.

Ovannämnda team av forskare tittade alltså på de populäraste porrfilmer – de som köptes och hyrdes oftast. Från den gruppen plockade de slumpmässigt 50 och analyserade dem. Av de 304 scener filmerna innehöll var det 88 % som innehöll någon form av fysiskt våld. Dessutom innehöll 49 % verbala kränkningar. Totalt innehöll bara en scen av 10 inte någon aggression alls. Den typiska scenen innehöll i genomsnitt 12 fysiska eller verbala kränkningar. En fartfylld scen lyckats få förstaplats med 128 i en och samma scen.

Till skillnad mot våld i vanliga filmer där någon får en smäll eller blir arg och klappar till, är 95 % av offren för aggression i porrscener antingen neutrala eller verkar gilla det som pågår. Och medan riktningen för detta var kvinnor 94 % av tiden, var det fyra gånger större benägenhet att män blev förargade över sina angripare när en man var offret, än när det handlade om hans kvinnliga medspelare.

Med andra ord blir kvinnor misshandlade i porr medan de ler accepterande över det.

Även om porranvändare lyckas undvika våldsamt material är det svårt att inte påverkas. Studie efter studie visar att det finns tydliga samband mellan att titta på även icke-våldsam porr och användares benägenhet att använda verbalt tvång, alkohol och andra droger för att driva kvinnor till sex. Och de som konsekvent tittar på icke-våldsam porr är mer benägna att ha värderingar som främjar kränkningar och rent av sexuella övergrepp av både kvinnor och flickor.

Och förändringarna slutar inte bara med användarens inställning. En analys av 33 olika studier har funnit att exponering för både icke-våldsam och våldsam porr ökar aggressivt beteende, både med våldsamma fantasier och faktiskt begångna våldshandlingar.

Det kanske inte är så överraskande att ju mer våldsam porr en porranvändare ser på, desto mer sannolikt att personen förstärker och agerar ut i just våld.

Om du undrar hur det kan komma sig att genom att sitta på en stol och titta på porr faktiskt ändrar vad en person tänker och gör, går svaret tillbaka till hur porr förändrar hjärnan [se Del 2: Porr Förändrar Hjärnan]. När en person tittar på porr är hjärnan upptagen med att koppla samman vad som händer på skärmen med sexuell upphetsning. Så om de tittar på en kvinna som blir misshandlad och kallad olika nedvärderande saker medan de är sexuellt upphetsade, blir de mer benägna att associera denna typ av våld med att vara sexuell. Även om den porr de för tillfället tittar på inte är våldsam får de lära sig att andra människor inte är annat än föremål gjorda för att användas för sexuell njutning.

För att göra saken ännu värre - när porr visar våldsoffer som acceptera eller njuter av att bli kränkta börjar personer som tittar på lära sig att de vill bli behandlad på det sättet, vilket ger tittarna tillåtelse att själva agera på det sättet.

Sexuell undervisning av denna typ leder till beteendeförändringar som sträcker sig från att vara mer benägna att verbalt trakassera kvinnor till problem som är mer allvarliga – t ex så våldtäkt. Den skrämmande sanningen är att både icke-våldsam och våldsam porr gör användarna mer benägna att stödja våld mot kvinnor och att tro att kvinnor tycker om att bli våldtagna. Dessa föreställningar har visat sig vid flera studier vara en signal för att kunna förutsäga om en person är sexuellt aggressiv i verkliga livet. Med våldsam och/eller våldtäktsporr är kopplingarna särskilt tydliga. I en studie fann man att personer som hade tidigare hög exponering för våldsam porr hade sex gånger större benägenhet att våldta, än de som hade låg tidigare exponering.


Naturligtvis kommer inte alla som tittar på porr att förvandlas till våldtäktsmän, men detta är inte samma sak som att säga att porranvändning INTE driver på en våg av våld i ett större sammanhang. Det allra mesta av den porr som ses av miljontals människor varje dag undervisar att förnedring och våld är en normal del av vad sex är - och denna sexuella undervisning förändrar vad som händer i olika privata rum runt om i världen. Det gör det svårare för många män att känna sig upphetsad om de inte kan göra vad de har sett i porren och det lämnar kvinnor i en situation där de känner att de inte kan uttrycka vilken smärta detta orsakar dem. Och ju mer porr lär oss att aggression är en del av sex, ju mer osynlig blir våldet.

Har ditt porranvändande lett till att du förändrat dina attityder till sex och relationer? Gör du saker sexuellt som egentligen går emot dina egna värderingar? Ring gärna DBK för råd - 08-654 00 66! Eller mejla till info@dbksverige.se


torsdag 18 juni 2015

ÅTERFALLSÄSONGEN ÄR SNART HÄR

Snart är det semestertider. Långhelger och semestrar kan vara grogrund för dåligt mående på en mängd olika sätt. Media förstärker också våra förväntningar på en varm, nära och kärleksfull familjegemenskap under långhelger och semesterperioder. Detta är inte lätt om man egentligen känner känslor av ensamhet och besvikelse. Det är nära till hands att gå in i olika roller och glömma vem man är – och var man kommer ifrån. Människor som belastas av sexberoende kan upptäcka sig längta efter konkreta sätt att fly den känslomässiga spänning som dessa perioder medför.
Långhelger och semestrar sätter mer emotionell press på oss alla t ex genom intensivare interaktion i familjen eller hos släktningar. De ger också ostrukturerad tid och rikliga tillfällen att agera ut på olika sätt, inte minst genom hejdlöst ätande, godis och dryck, som kan utmana den mest hälsomedvetna. 
För de som kämpar med sexberoende och tvångsmässighet i kärlek och relationer är storhelger och semestrar återfallssäsong. Tillfrisknande är en färskvara som behöver underhållas dagligen. Pga. detta kan vi självklart aldrig rekommendera att man avbryter sin behandling hos oss ens för att åka på semester. Man kan nämligen aldrigta semester från sexberoendet och vår erfarenhet säger oss att risken för återfall i gamla destruktiva mönster är överhängande. Vi tycker inte våra patienter ska utsätta sig för onödiga risker. 
Dessutom avstannar tillfrisknandeprocessen ju längre tid man är ifrån sin hemmagrupp. När processen stannar av finns också en rejäl risk att man sugs tillbaka in i sina gamla överlevnadsstrategier och destruktiva mönster. 

onsdag 20 maj 2015

DEL 11: PORR - DEN NYA DROGEN

DEL 11 - PORRENS SMUTSIGA SMÅ HEMLIGHETER

(Artikeln i sin helhet kan ses som egen sida här till höger. Om du är intresserad av den forskning som artikelserien bygger på finns den på http://sexberoendeutbildning.blogspot.se.)

För tittare kan porr på internet vara en häftig fantasivärld fylld av eufori och spänning. För dem som skapar och deltar i att göra pornografi däremot är deras erfarenheter ofta översvämmade med droger, sjukdomar, våldtäkt och misshandel.

"Jag fick skiten sparkat ur mig... De flesta av flickorna började gråta eftersom de får så ont... Jag kunde inte andas. Jag höll på att bli slagen och strypt. Jag var verkligen upprörd men de slutade inte. De höll på att filma. Jag bad dem stänga av kameran men de bara fortsatte. "-Regan Starr, fotomodell
Porrindustrin arbetar hårt för att hålla uppe en glamorös bild, men bakom kameran finns en verklighet som är in smetad med våld, droger och människohandel.

Med lite redigering och mer eller mindre tvångsmässig regissering kan porrtillverkare få det att se ut som att vad som händer på skärmen är njutningsfullt för deltagarna. Men de oklippta versionerna är en annan historia. Porraktörer är ständigt hotade och känslomässigt och verbalt misshandlade av agenter och regissörer för att tvinga dem till att göra saker som de inte vill.

"Du ses som ett objekt och inte som en människa med egen vilja", skrev Jersey Jaxin, en före detta porrstjärna som lämnade branschen 2007. "Folk får droger eftersom de inte kan hantera hur de behandlas. Sjuttiofem procent [av porrartister] använder droger. De måste bedöva sig själva. Det finns särskilda läkare i branschen. Om du går dit och låtsas söka hjälp för en vanlig förkylning ger de dig valium, Viagra – ja, vad du vill - eftersom de bara bryr sig om pengar. Du är ett nummer. Du får blåmärken. Du får en blåtira. Du blir söndertrasad. Dina insidor kommer ut."

Inte nog med att de som gör porr skär bort den svåra fysiska och känslomässiga smärtan hos aktörerna. I många fall döljer de också det faktum att vissa "artister" inte ges något val alls.

En del av lögnen porrproducenter vill att kunderna ska köpa in sig på är att porr är legitim underhållning gjort av glamorösa människor som gör det eftersom det är vad de vill; Det är OK för användaren att njuta av det eftersom de människor som finns med verkar njuta av det. Vad de inte säger eller visar är att en del av dessa människor ser ut som de har det bra på grund av att de har en pistol riktad mot huvudet bakom kulisserna. Och om de slutade le, kommer de att försvinna.
Människohandeln är en underjordisk verksamhet, vilket gör det svårt att få fram konkret statistik. Men de fakta som finns i de fall som upptäckts runtom i världen är skrämmande. Dessa fall är bara toppen av ett isberg. Många fler offer finns. För varje offer som upptäcks finns oräkneliga andra som lider i tystnad.

Med tanke på att porr via internet gör att prostitution och sexuellt utnyttjande ser normalt ut, är det inte förvånande att det finns ett starkt samband mellan porranvändning och att köpa sexuella tjänster. I själva verket är det så att män som går till prostituerade har dubbelt så stor risk att ha sett porrfilm under det senaste året jämfört med befolkningen för övrigt. Det är inte heller förvånande att när dessa kunder dyker upp har de färdiga bilder av porr i huvudet (ja, t.o.m. med sig i handen) för att visa kvinnorna de utnyttjar hur de vill ha det - varav många är människohandelns offer som kontrolleras av hallickar.

Och de är inte de enda som använder porr som en illustration. "Hallickar och människohandlare använder pornografi för att initiera sina offer i det nya livet i sexuellt slaveri”, säger Dr. Janice Shaw Crouse, en före detta FN-representant och som arbetar hos Beverley LaHaye institutet. Genom exponering för porr "härdas offren för att acceptera det oundvikliga och lära sig vad som förväntas av dem."

I en studie av 854 prostituerade kvinnor i över nio länder sade 49 % att porr hade gjorts av dem medan de var i prostitution, och 47 % sade att de hade skadats av män som antingen hade tvingat eller försökt tvinga dem att göra saker som männen hade sett i det porr som finns på internet.
I slutändan ger porr bränsle till prostitution. Porr och prostitution är ju de produkter sexhandeln levererar.


Har ditt porranvändande via internet gjort att du blundar för den verklighet som finns för de som blir utnyttjade? Går du emot dina egentliga mänskliga värderingar? Lurar du dig själv genom att säga att de som gör detta är med på det, att de gillar det? Är du trött på dig själv och känner ångest efter dit porranvändande? Det finns hjälp att få! Ring gärna DBK Sverige 08-654 00 66 eller mejla till info@dbksverige.se!