onsdag 26 april 2017

Ny intervju med mig i Café! Om jakt via sociala medier.


                               


                        

                  
                            http://www.cafe.se/sexmissbruk-sociala-medier-dejtingappar/

Se gärna...


1. Få hjälp om du har problem med porr eller andra uttryck för digital sex (t ex via sociala medier). 

2. Få vägledning och stöd om du är anhörig.

3. Skaffa dig specifik och uppdaterad information om vad som händer i hjärnan när du använder t ex porr.  

4. Skaffa dig allmän information om digital sex - det vi kallar för cybersexanvändning.

(Eftersom jag har startat en ny verksamhet för Cybersexberoende, kommer jag att ha två bloggar från och med nu. Det är alltså inte aktuellt att ta bort denna Blog!)
lördag 22 april 2017

Cybersex Detox          www.cybersexdetox.se

Cybersex är samlingsnamnet på alla de sexuella uttryck som finns på nätet - båda när det handlar om sociala medier och om isolerande medier (dvs. porr). Cybersexberoende innebär att man utvecklat en tvångsmässig besatthet, ett destruktivt mönster av antingen digital sex via sociala medier eller via porr på nätet - eller en kombination av porr och sociala medier. 

Teknisk utvecklingen har inneburit att forskning kring hjärnan och hjärnans belöningssystem kommit långt de senaste 15 åren. Bl.a. har vi kunnat titta in i hjärnan och se vad som pågår. Samtidigt har den tekniska utvecklingen och vår livstil även skapat ett antal företeelser som kan utvecklas till problem för många människor. Idag förstår vi att samma saker händer i hjärnan oavsett om man tillför t ex kokain, eller om man tittar på porr.

Detta har bl.a. inneburit att det varit nödvändigt att utvidga och omdefiniera beroendebegreppet. Idag förstår vi alltså att beroendesjukdomen inte bara handlar om kemiska substanser som man tillför kroppen, utan även om olika beteenden människor ägnar sig åt.

Hos tonåringar som ägnar sig åt porr skapas ofta förvirring. Deras upplevelser i den förvrängda sexualiteten som finns på nätet stämmer inte överens med verkligheten. Detta sker under en utvecklingsfas då de behöver lära sig att hantera sin sexualitet. Under en tid då de är som mest osäkra när det gäller deras uppfattning av vad sex är och om sina värderingar kring sex, får de sin sexuella uppfostran via porr. 
Bland tonåringar finns ett signifikant samband mellan frekvent porranvändning och känslor av ensamhet, allvarlig depression och oförmåga att ha sex i det verkliga livet.
Ungdomar som utsätter sig för höga doser porr har lägre självkänsla - och detta även när det gäller deras sexualitet. 

Här kommer lite mera fakta! 

35 % av ALLA nedladdningar och 25% av alla förfrågningar på sökmotorer är relaterade till porr. C:a 68 miljarder sökfrågor per dag.

En stor del av den porr som tittas på sker dagtid mellan 9.00-17.30. 

Den finansiella kostnaden för företagens produktivitet enbart i USA uppskattas till $ 16,9 miljarder dollar årligen.

58 procent cybersexberoende personer lider betydande ekonomiska förluster, och ungefär en tredjedel förlorar sina jobb.

Har du ett tvångsmässigt beteende när det gäller digital sex? Har du tappat din förmåga att hantera din porrkonsumtion? Är du besatt av att hitta tillfälliga sexuella kontakter via nätet på bekostnad av verkliga relationer? Får du negativa konsekvenser av dina digitala sexuella aktiviteter? 

Vi finns för dig! Ring gärna 08-654 00 66 för att boka in dig, eller för att prata med någon av våra terapeuter! Du får gärna vara anonym. Eller mejla info@cyberesexdetox.se 

Eller är du en anhöriga som misstänker att din partner har problem? Hör i så fall av dig till någon av våra anhörige terapeuter för vägledning och stöd! söndag 5 mars 2017

Skam 


Någon (jag vet inte vem) har kallat skam för ”den tysta epidemin”  i vår kultur.

Även om skamkänslor är någonting som vi alla vill ta itu med, anses det fortfarande av många individer som en tabubelagt ämne. Bara omnämnandet av ordet "skam" kan göra oss skygga och göra att många drar sig tillbaka. Men när vi lever i hemlighetsmakeri, i tystnad, och när vi dömer ut oss själva är vi mer benägna att göra ohälsosamma val. Vi fastnar i ett mönster av att gömma oss bakom försvarsmekanismer och faller lätt in i beteenden som maskerar vår smärta - och som många gånger i slutändan ger ännu mera skam.

Skam ligger till grund för alla beroenden - men förutom detta kan det även vara en hemlig källa till många andra problem - som till exempel rädsla för att bli övergiven och bortvald. Rädsla att bli utdömd. Vi känner ångest och oroar oss för att andra kommer att få reda på en hemsk sanning om oss - som kommer att få dem att lämna oss eller underkänna vår duglighet. Vi är ofta rädda för att vi blir avslöjade som en bluff. Alla vi människor behöver känna tillhörighet och att få veta om att vi är älskade och värda att älskas. Skam kan också göra så att vi isolerar oss, vilket inte gynnar vår hälsa. Det finns ett tydligt samband mellan skam och depression. På DBK ser vi också människor som lider av det vi kallar för ”andlig tomhet”. I allmänhet är människan inte skapta för att leva ensamma. Hjärnan är helt enkelt inte kopplad på det sättet. När skam skiljer oss från andra innebär det en betydande inverkan i grunden av vårt varande. Självmordstankar kan vara en konsekvens av detta. Om någon har så mycket skam att de inte tycker om den person de är född till kan de översvämmas med tankar av självhat. Detta tillsammans med andra faktorer, kan leda till självmordstankar och självmordsbeteenden.

Att gömma undan skammen inuti gör det till ett ännu större problem i livet. Skam frodas i mörker. Men så fort vi börjar prata om det, sätta ord på det och dela våra historier med andra förlorar skammen sin kraft. Skam dör i dagsljus.

DBK Sverige använder vi en metod för att bearbeta skam med stöd av forskning.

Här är några av de sätt vi hjälper våra patienter att lossa på skammens grepp:

1. Avslöja skammens ursprung. 
Om vi ​​inte undersöker var vår skam kommer ifrån kan det börja styra våra liv. Många lever utifrån skam, båda medvetet och omedvetet. Skammen styr många av de val vi gör och har gjort i livet. Att veta var den har sitt ursprung kan hjälpa oss att börja ändra de ohälsosamma mönster som skapats i våra liv.

2. Förstå triggers.
Vi behöver identifiera och förstå triggers för att utveckla motståndskraft mot skam. Vi kanske känner oss bedömda eller utdömda av en överkritisk släkting vi besöker, eller att vi själva dömer ut oss när vi tittar i spegeln. Att vara förbered för dessa stunder kan förhindra beslut och reaktioner vi kan ångra senare.

3. Medkänsla för dig själv. 
När det är skam som bestämmer reglerna kan vi vara hänsynslösa mot oss själva. Men att ha medkänsla med sig själv kan vara ett motgift - det vi kallar för en motkraft. Det hjälper att ha en lugnande fras vi kan säga till oss själva, till exempel ”förbli jordat och var sann mot vem jag är”. Det bidrar också att ha en nätverk av vänner som kan känna empati och påminna oss om att vara varsam med oss själva.

4. Öva på att vara sårbar. 
Många av oss lever utifrån myten om att sårbarheten är en svaghet och därför ägnar vi oss åt en inre dialog för att intala oss om att vi kan klara oss ensamma, att vi inte behöver andra människor. Vi behöver vara modiga nog att tillåta sårbarhet och styrka att existera samtidigt. Vi behöver äga idén om att det finns ett flöde i vår ofullkomliga mänskliga natur som kan vara till stor hjälp.

5. Utveckla förtroendefulla relationer. 
Skam går hand i hand med tillit och att lita på andra. Den ursprungliga källan till skam innebär oftast att vara skadad eller skämd av en annan.

Har du fastnat i isolering och ensamhet? Känner du dig ensam oavsett hur många människor som finns i din omgivning? 

Ägnar du dig åt beteenden som du känner skam för i din ensamhet? 

DBK Sverige kanske har de verktyg just du behöver, för att hitta hela din potential och för att bli allt det du är ämnad att bli. 

Ring gärna 08-654 00 66 eller mejla till info@dbksverige.se för att boka in dig, eller för att få gratis rådgivning! fredag 24 februari 2017

Här kommer en ny intervju med mig! Denna gång på Beroendepodden, som görs av Anneli Ståhl. Intervjun ger information om sexberoende:

https://beroendepodden.com/2017/02/23/intervju-med-erik-sundby-om-sexberoende-porrberoende-alkoholism-och-tillfrisknande/

Om du misstänker att du är sexberoende, eller om du tror att din partner är det - hör gärna av dig till DBK Sverige för information och eventuell hjälp och behandling!

Telefon i Stockholm: 08-654 00 66
Telefon i Göteborg: 031-82 05 16

Eller mejla till:
info@dbksverige.se 

onsdag 23 november 2016

Konsekvenser av porrberoende


I nedan artikel beskrivs varför porr är beroendeframkallande, hur den utvecklas, symptom som hänger ihop med porrberoende och de vanligaste abstinenssymptomen som kan uppstå. Det är en uppdatering av en artikel som skrevs redan 2013.

 På DBK Sverige och i vår nya behandlingsprogram Cybersex Detox (som är en skräddarsydd behandling för människor vars digitala sexuella aktiviteter gått överstyr) har vi arbetat med porrberoende sedan 2002. 

Vi är alltså Sveriges äldsta (och mest erfarna) klinik som specifikt behandlar porrberoende. Vi är också Europas största verksamhet som arbetar med detta. Förutom nätbaserad behandling via Cybersex Detox har vi kliniker i Stockholm och Göteborg. 


Misstänker du att du är beroende av porr via nätet? Ring gärna 08-654 0066  eller mejla till: info@cybersexdetox.se 

Är du anhörig? Ring eller mejla gärna för att få vägledning och stöd av våra anhöriga terapeuter! 


Del 1 – Varför är nätporr beroendeframkallande?

Eftersom du läser detta utgår jag från att du åtminstone misstänker att porr är beroendeframkallande. Men vet du varför?

Utveckling av porrberoende

I grund och botten reagerar hjärnan på samma sätt oavsett om det handlar om porr eller amfetamin, heroin eller kokain.
Här är exakt hur man blir porrberoende. Det är en enkel förklaring på ett komplicerat förlopp, men steg för steg ser processen att forma eller utveckla porrberoende ut så här:
1.       Du tittar på nätporr, antingen bilder eller video.
2.      Din hjärna tror att du tittar på en potentiell partner, så den släpper en "nöjes kemikalie" som heter dopamin.
3.      Dopamin får dig att må bra och ger din hjärna motivation att fortsätta för att det så småningom skall leda till parning (hjärnan belönar alla människor som gör saker som innebär att arten kan leva vidare!).
4.      Eftersom Internet ger dig ett obegränsat utbud av färska "partners", talar din hjärna om för dig att du ska hänge dig åt detta (ungefär som en kanin under parningstid).
5.      När du "slutar" är du helt utmattad medan din hjärna försöker behandla den extrema mängden dopamin som utsöndrats.

Om du slutade här och aldrig mer använde porr, skulle du klara dig fint.

Men om du inte gör det (dvs. om du är som de flesta killar och män, har du även tidigare exponerats för porr vid ung ålder och har använt porr sedan dess) här är vad som händer härnäst, när din hjärna reagerar på kronisk porranvändning:

Effekterna av kronisk porranvändning

 • Efter flera månader (eller år), blir din hjärna okänslig när det gäller den dopamin du översvämningar den med.
 • För att upprätthålla långsiktig känslighet för dopamin, producerar din hjärna ett protein som kallas Delta Fos-B.
 • Efter första gången din hjärna producerar Delta Fos-B, kommer den att fortsätta att producera mer varje gång du ägnar dig åt porranvändning.
 • Med tiden uppstår flera skikt av Delta Fos-B som ackumuleras inuti hjärnans belöningssystem.
 • Allt eftersom den byggs upp, skapar Delta Fos-B en tvångsmässig reaktion i hjärnan som gör att du känner att du behöver dopamin.
 • Din hjärna associerar dopamin med porr, och därför blir behovet av dopamin ett behov av porr


                           Och det är nu som du blivit beroende!

Ju mer Delta Fos-B som lagras i hjärnans belöningssystem, desto starkare blir tvånget att fortsätta med porr för att få dopamin. Denna process förklarar var ditt begär efter porr kommer ifrån och varför det växer starkare med tiden.

Hur lång tid tar det för din hjärna att dra nya kopplingar?

I de flesta fall kommer Delta Fos-B att stanna kvar i hjärnan under cirka åtta veckor, efter att du slutat titta på porr. Men varje gång du utsätter dig för porr på nytt återställer du en "timer" i din hjärna som gör att din hunger blir starkare än det var innan.
Forskarna förstår fortfarande inte allt om Delta Fos-B eller den neurokemiska processen bakom beroende. Utifrån vad jag själv lyckats förstå när det gäller detta så tar det minst åtta veckor för hjärnan att rena sig själv, att rensa ut Delta Fas-B och börja kunna gå tillbaka till det normala.
Observera att jag också har förstått att ju yngre du är, desto längre tid tar det för din hjärna att rengöras från det Delta Fos-B som är kopplad till porr. Om du är yngre än 30, kan det ta upp till 16 veckor innan din hjärna är tillbaka till det normala.

Allmänna symptom för porrberoende

En vanlig konsekvens av porrberoende är erektil dysfunktion, alltså oförmåga att ha sex i det verkliga livet. Detta beror på att porr desensibiliserar din hjärna i förhållande till normala sexuella aktiviteter (alltså gör den mindre känslig). Så även om du kan få erektion vid samlag, kommer de flesta porrberoende killar och män att kämpa för att uppnå klimax när det gäller sex i det verkliga livet. Porrberoende (liksom alla beroenden) påverkar ditt sätt att vara och alla områden i livet, inklusive ditt sexliv. När du INTE agerar ut i porr finns det kännetecken på att du faktiskt är beroende. De flesta av dessa kännetecken är inte fysiska, men kan upplevas som nog så jobbiga. Här är några av de vanligaste kännetecken hos killar och män idag:
§  ADHD symptom eller oförmåga att koncentrera
§  Depression
§  Humörsvängningar
§  Antisocialt beteende eller social ångest
§  Prestationsångest
§  Tvångstendenser
§  Ointresse för riktiga kvinnor
§  Ett ökande behov av mer extrema eller tabubelagd porr
§  Mental ”dimma”
§  Förlust av viljestyrka eller självdisciplin
§  Zombie-liknande tillstånd, särskilt under eftermiddagarna
§  Missnöje eller irritabilitet
§  Konstant känsla av skuld eller rädsla
§  ”Allting” verkar vara tråkigt och/eller meningslös

Lägg märke till att dessa kännetecken är helt annorlunda från abstinenssymptomen som kommer senare, när man slutar använda porr helt. De är alltså de kännetecken du kommer att märka av medan ditt porrberoende är igång - en införlivad del av ditt liv. Även om de kan fortsätta tills din hjärna återställs till det normala.
Förhoppningsvis ser du hur allvarlig porrberoende är. De kemikalier som hjärnan skapar när du använder porr - Dopamin och Delta Fos-B - är exakt samma som den skapar när du använder kokain eller amfetamin.
Det är därför det är så svårt att sluta använda porr. Du behöver samma hjälp som en narkoman som vill sluta med knarket. Du är den ända som kan välja att läkas eller tillfriskna – eller att låta bli. Ingen kan välja detta åt dig. Däremot behöver de flesta hjälp av professionella terapeuter som vet vad det handlar om och som kan hjälpa till i abstinensen och hjälpa till att optimera tillfrisknande även efter själva abstinensen.
Hos oss på Cybersex Detox är vi experter på läkning eller tillfrisknande från porrberoende.   
Du kan också välja att lita på alla de killar och män som befunnit sig där du nu är och som säger - när du äntligen är fri från ditt beroende kommer du att kunna se tillbaka och säga till dig själv att all den smärta du fick utstå var värt besväret.

Del 2 - Mår du dåligt nu när du slutat använda porr?

Tänk på att din hjärna är van med höga doser dopamin. I själva verket är ju detta själva grunden i att vara beroende. Din hjärna är så pass van att den anpassat sig efter detta. Den höga dopaminutsöndringen har blivit det normala. Om du slutar använda porr så blir det onormalt för din hjärna. Det fungerar ungefär som ett bord med fyra ben. Tar du bort ena bordsbenet blir ju bordet instabil. På samma sätt blir din hjärna instabil när du tar bort porren. Din hjärna reagerar genom att jobba på dig för att återskapa det ”normala”. De sätt som din hjärna använder sig av för att tvinga dig att börja använda porr igen kallas för abstinenssymptom. Men, om du tar dig igenom abstinensen och börjar tillfriskna från ditt porrberoende kommer din hjärna så småningom att hjälpa dig att avstå istället. Det är just därför som läkningsprocessen från beroende kallas för att tillfriskna. Tillfrisknande är när din hjärna har blivit din bundsförvant i att leva på ett nytt sätt – utan porr.

Att veta vad som väntar dig när du går igenom abstinens är avgörande för att bekämpa frestelsen att fortsätta använda. När du förstår vad din kropp och hjärna kommer att ”kasta på dig” är det mycket lättare att tänka:

"Detta är normalt och jag måste bara ta mig igenom det."

Om du känner någon som har försökt sluta röka eller försökt sluta med andra droger, kommer abstinenssymptomen att se ganska bekanta ut. Studier har visat att abstinens från porr och onani är lika allvarliga som abstinens från kokain. Ja, enligt en del studier till och med lika allvarliga som abstinens från heroin!

Om du fortsätter läsa detta kommer du att få en dag-för-dag genomgång av de vanligaste abstinensstadierna för porrberoende. Även om alla människor är unika individer har man genom studier kunnat se gemensamma symptom som uppstår för alla porrberoende människor när de ska sluta använda porr. Men som individ kan man ha mer eller mindre av de olika symptomen som kan uppstå under individuella tider. Allmänt sätt ser det ut så här:

1 till 7 dagar utan porr

 Det första som händer när du slutar använda är att dina dopaminnivåer dyker. Som du redan läst ökar dopaminutsöndring i din hjärnas belöningssystem varje gång du använder porr.

Under de första dagarna är din hjärna bokstavligen i chock.

Många killar och män börjar uppleva dessa abstinenssymtom inom 48 timmar efter att de slutat:


 • Missnöje - Varje liten sak skapar irritation. Man kan bli extremt kritiskt eller cyniskt.
 • Humörsvängningar - När hjärnan försöker balansera sig själv kan man känna sig lycklig ena minuten och på gränsen till tårar nästa.
 • Huvudvärk – En del killar och män beskriver att de får migränliknande huvudvärk, medan andra beskriver mer subtila tryck i huvudet som varar flera timmar åt gången.
 • Ångest – En del får panikattacker, medan andra kan uppleva sig allmänt stressade. Detta kan vara från de första tre dagarna t.o.m. tre månader. Man kan känna att man ständigt har alldeles för mycket att göra.
 • Pornografiska tankar och fantasier – suget är extremt intensiv under den första veckan. Detta beror på att din sista pornografiska erfarenhet är fortfarande färskt dig.
 • "Sjundedagsbegäret" - kan du sluta använda porr under en hel vecka? För de flesta som läser detta är svaret nej. Ett sätt att se om du är porrberoende är om du kan låta bli att använda porr under sju dagar. Sjundedagsbegärtet är en klassisk fallgrop för många som har en önskan att avstå från porr för första gången. Det är alltså vanligt att man upplever stunder av mycket intensiv begär runt dag 7 utan porr. Men för en del killar och män kan man "råka ut" för detta så sent som dag 21, medan för andra kan det komma mellan dag 5 till dag 10.   

1 till 3 veckor utan Porr

 Första veckan är en svår puckel att ta sig förbi. Nedan är de vanligaste symtomen man kan uppleva efter den första veckans puckel:


 • Zombie liknande tillstånd - Eftersom din hjärna har fråntagits sin regelbundna Dopamintoppar är det vanligt att man kan uppleva en tröghet, en zombie-liknande tillstånd. Räkna med låga energinivåer kan vara allt från två veckor till två månader.
 • Svårigheter att fokusera – Många kan ha svårt att t ex arbeta effektivt under de första veckorna efter att ha slutat använda. Den ständiga tröttheten kan få en ”avtänd” porrberoende att känna sig rastlös, och saker som normalt tog 30 minuter kan ta en timme. Man kan ha svårt att motivera sig själv och svårt att fokusera
 • Social tafatthet - Det är svårt att exakt beskriva detta symptom, men många killar eller män hr beskrivit hur de kunde känna sig obekväma eller när de deltog i sociala sammanhang. Det känns som om du ständigt har foten i munnen.
 • Ingen eller låg lust att ha sex - Du kan förvänta dig att din sexlust spricker i sömmarna efter att ha gått utan porr en vecka eller två. Samtidigt är det många som kan uppleva raka motsatsen. Även tanken på porr kan fortfarande tända frestelsen när man tänker på det och kan innebära att någon annan sexuell aktivitet inte låter tilltalande medan din hjärna omprogrammeras
 • Ensamhet – I synnerhet ensamstående killar och män kan uppleva känslan av att vara ensam och isolerad. När det gäller personer som befinner sig i en parrelation där ens partner inte känner till vad som pågår kan man känna sig isolerad från sin partner. Du kommer att uppleva ensamhet, och du vill fly den genom att använda porr. Gör det inte!


 4 till 8 veckor utan porr

 Vid ungefär 28 dagar utan någon porr eller onani är då ca 50% av killar och män börjar känna att de första abstinenssymptomen börjar försvinna.
För c:a 50% fortsätter symptomen. Kraftigt porrberoende killar och män kommer förmodligen att behöva ytterligare en månad eller två. Även om du fortfarande kämpar med abstinensbesvär använder du åtminstone inte porr varje dag!

Här är vad som händer i din hjärna just nu:

De "lager" av beroendeframkallande Delta Fos-B som byggts upp i hjärnan på grund av upprepat dopamin överdosering börjar upplösas. Din hjärna börjar kunna fungera med normala nivåer av dopamin.

Här är några specifika riskfaktorer att hålla utkik efter mellan dag 30 till 60:


 • Slumpmässiga frestelser - Många gånger har de flesta porrberoende personer avstått från att använda porr fyra eller fem veckor bara för att få en enda dålig dag som skickar dem tillbaka in i återfall.
 • Överväldigande känslor som sköljer över en - Du kan sitta och läsa en bok, titta ut genom fönstret eller ligga i sängen när du plötsligt känner dig uppriven för ingenting särskilt.
 • Sömnlöshet – En del porrberoende personer kan uppleva sömnlöshet i detta skede av tillfrisknande. Sömnlöshet på grund av abstinens är nästan omöjligt att behandla. Kom bara ihåg – det går över!
 • Depression (eller depressiva drag) - Återigen, alla behöver inte lida av depression - och vissa kan uppleva det mycket tidigare i abstinensprocessen. Och det kan vara mer eller mindre tydligt. Det är inte ovanligt att depressionen håller i sig flera veckor, men det försvinner alltid så småningom.

Mellan 2 - 4 månader utan porr

 När du klarat av mellan två till fyra månader utan att använda porr alls kommer du att börja märka några tydliga förbättringar i ditt liv.


 • Du börjar känna dig lyckligare
 • Din sexlust kommer tillbaka på ett hälsosamt sätt
 • Du har mer energi och fokus än någonsin tidigare
 • Om du har en partner börjar relationen faktiskt känns meningsfullt och du börjar kunna se hur vacker din partner är


C: a 4 månader och framåt

 Mellan fyra månader till ett halvt år utan porr är oftast vändpunkten när det gäller abstinensbesvär. För många porrberoende personer tar det däremot en längre tid - ibland många eländiga år innan man kommit fram till att verkligen avstå helt. Det är därför det finns en sak som du absolut måste komma ihåg hela tiden:

Att Aldrig Någonsin Släppa Din Vaksamhet


Frestelsen kan komma när som helst under din resa. Även efter år på din väg genom livet kan du fortfarande stå inför en gnista av frestelsen då och då. Men om du kan hålla dig borta från porr utan återfall helt och hållet under två månader, garanterar vi att du kommer börjar märka några förändringar. 

Tveka inte att kontakta oss med frågor!